تبلیغات


بازاریابی آنلاین

Lead Generation: فرایند بازاریابی است که طی آن می تونیم باایجاد انگیزش در محصول یا سرویس هامون ، اقدام به جمع آوری

اطلاعات و جزئیات مرتبط با مشتریان بالقوه ای کنیم که قصد داریم اونا رو به مشتریان بالفعل خودمون تبدیل کنیم.

در واقع مشتریانی که قصد دارن تا از ما خرید کنن.

یعنی درباره تحریک علاقه و شناسایی نیازها و خواسته های مشتری هامون صحبت میکنیم نه مستقیما فروش.

از طریق به خط کردن یه سری راه حل ، برای رفع نیاز های مشتریان و دریافت یه سری اطلاعات از مشتریان میایم

 lead generation انجام می دیم.

پس ما میایم یه سری خدمات یا یه سری محصولاتی رو ارائه میدیم بصورت رایگان (احتمالا!!!) ، و یه سری اطلاعات میگیریم از

مشتریان و بعد به تیم فروش تحویل میدیم.منبع این نوشته : منبع